Chat Online

Kevin Shi
Linda Lee
Alex Tian
Bella Chen
Winnie Yan
Anping County Yize Metal Products Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.6/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $680,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
9000m²
Nhân viên
104
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Dịch vụ
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra viên QA/QC (10)
Giấy chứng nhận
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.